دکتر غلامی: از محسنات ایجاد دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان کسب امتیاز سهمیه دانشجویی تا دکترا و ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان مستعد از طریق قبولی کنکور بصورت رایگان در این دانشگاه است که رشد و توسعه سطح علمی خدمات پزشکی را نیز دربرخواهد داشت درجلسه ویژه هم اندیشی رشد وتوسعه بهداشت و درمان […]

دکتر غلامی: از محسنات ایجاد دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان کسب امتیاز سهمیه دانشجویی تا دکترا و ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان مستعد از طریق قبولی کنکور بصورت رایگان در این دانشگاه است که رشد و توسعه سطح علمی خدمات پزشکی را نیز دربرخواهد داشت

درجلسه ویژه هم اندیشی رشد وتوسعه بهداشت و درمان شهرستان آمل و رفع موانع موجود درمانی و آموزشی با هماهنگی دکتر حاجی پور، نماینده منتخب شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی، فرهاد غلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران و معاونین
دکتر کاظمی معاون توسعه، دکتر علیپور معاون بهداشت، دکتر محمودی معاون درمان و دکتر اکبری موسس دانشگاه پردیس آمل خانم دکتر بابایی مسئول روابط عمومی دانشگاه و ریاست شبکه بهداشت و درمان آمل دکتر خسروی و معاونین همچنین روسای ۴ بیمارستان‌ آمل حضور بهم رساندند.

گزارش پایگاه خبری سیده آمل دراین جلسه هم اندیشی روسای بیمارستانهای آمل اولویت اول بهداشت درمان شهرستان را تامین نیروی متخصص عنوان و بیان داشتند: با توجه به استمرار خدمات در پیک های مختلف کرونا نیروها تقلیل یافته و نیاز مبرم به تکمیل کادر درمان و پزشکی بخصوص متخصص بیهوشی در بیمارستان شمال تامین نیرو از اولویت های بخش درمانی آمل هست.

پایان انتظار چندساله شهروندان آملی

همچنین دکتر اکبری رئیس پردیس آمل ابراز داشت: با توجه به ظرفیت بالای پتانسیل آموزشی این مجموعه از مسئولین حاضر ‌و نماینده منتخب جهت بازدید از ساختمان جدید در رحمت آباد آمل دعوت بعمل آورد
وی با اعلام آمادگی کامل برای ارتقای پردیس دانشگاهی به دانشگاه علوم پزشکی در آمل اذعان داشت: امکانات لازم برای کسب مجوز تاسیس دانشکده علوم پزشکی و حتی دانشگاه علوم پزشکی بصورت کامل در شهرستان آمل فراهم است.
پس از بازدید نماینده منتخب و ریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونین و مسئولین استان و شهرستان از مجموعه پردیس دانشگاهی شهرستان آمل دکتر غلامی بیان داشت: بستر و شرایط لازم برای ایجاد دانشگاه علوم پزشکی در آمل فراهم است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه افزود: قابلیت های زیادی از لحاظ رشد و توسعه بهداشت و درمان و آموزشی در شهرستان آمل وجود دارد که با توافقاتی که با آقای حاجی پور انجام شد امیدواریم اتفاقات خوبی در این زمینه برای آملیها رقم بخورد.
دکترغلامی تصریح کرد: بعد از کار کارشناسی و بررسی پروسه پیش رو، طرح به شورای گسترش دانشگاهی خواهد رفت، سپس با رضایت اعضای شورا به نظر وزیر محترم بهداشت و درمان برای تایید خواهد رسید.

پیگیری دکتر حاجی پور تا به نتیجه رسیدن پروژه

درجمعبندی دکتر حاجی پور نماینده شهرستان آمل اظهار داشت: با تایید علوم پزشکی استان تمام تلاش خودم را در نامه نگاریها و پیگیری این مهم برای کسب نظر مساعد علوم پزشکی و وزیر محترم خواهم کرد.

 

پایان انتظار چندساله شهروندان آملی

پایان انتظار چندساله شهروندان آملی
Seyyedeamol.ir

پایان انتظار چندساله شهروندان آملی

پایان انتظار چندساله شهروندان آملی
Seyyedeamol.ir

  • نویسنده : گلنازپیغمبرزاده
  • منبع خبر : پایگاه خبری سیده آمل