به گزارش سیده آمل ، مدرس دانشگاه پیام‌نور و کارشناس اقتصاد گفت: فقر خشن، فقر مطلق و فقر نسبی از انواع تعریف شده برای فقر است. «یاشا سلیمانی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود و […]

به گزارش سیده آمل ، مدرس دانشگاه پیام‌نور و کارشناس اقتصاد گفت: فقر خشن، فقر مطلق و فقر نسبی از انواع تعریف شده برای فقر است.

«یاشا سلیمانی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود و نیز گام اول در تشخیص فقیر از غیر فقیر معیاری است که بر اساس آن بتوان تعیین کرد چه کسی فقیر است و چه کسی فقیر نیست که این معیار در مطالعات خط فقر نامیده می‌شود.

این کارشناس ادامه داد: مارتین راوالیون خط فقر را به‌صورت مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح رفاه مرجع متحمل می‌شود، تعریف می‌کند. افرادی که به آن سطح رفاه دسترسی ندارند، فقیر و کسانی که به این سطح رفاه دسترسی دارند، غیر فقیر تلقی می‌شوند.

وی با اشاره به انواع فقر، افزود: خط فقر خشن یا گرسنگی، پائین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل می‌شود، خط فقر خشن هنگامی کاربر دارد که معیارهای خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخ‌گو نباشد.

سلیمانی با بیان این‌که خط فقر مطلق و شدید از دیگر شاخص‌های خط فقر است، خاطرنشان کرد: این خط فقر عبارت است از مقدار درآمدی که برای تأمین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم تأمین آن موجب می‌شود فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود که افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند توانایی تأمین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و به‌طور مطلق فقیر محسوب می‌شوند.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: خط فقر نسبی یکی دیگر از شاخص‌ها است به‌طوری که خط فقر نسبی عموماً به‌صورت درصد معینی از میانه (آمار) توزیع درآمد(یا هزینه) جامعه در نظر گرفته می‌شود و افرادی که درآمد(یا هزینه) آن‌ها پائین‌تر از این آستانه قرار می‌گیرد، فقیر محسوب می‌شوند. افرادی که زیر این خط فقر قرار می‌گیرند فقیر مطلق نیستند، بلکه در مقایسه با دیگران فقیر محسوب می‌شوند.