طیب فریادرس در گفت‌وگو با سیده امل ، با بیان اینکه کاندیداها باید اخلاق انتخاباتی را بیشتر رعایت کنند، اظهار کرد: کاندیداها در مناظرات بعدی درباره مسائل مختلف از جمله اشتغال، مسائل اقتصادی، اجتماعی و مسائل زنان برنامه عملی ارائه دهند. وی با انتقاد از نوع برگزاری مناظره تلویزیونی، تصریح کرد: نوع و جنس مناظرات به‌گونه‌ایست که […]

طیب فریادرس در گفت‌وگو با سیده امل ، با بیان اینکه کاندیداها باید اخلاق انتخاباتی را بیشتر رعایت کنند، اظهار کرد: کاندیداها در مناظرات بعدی درباره مسائل مختلف از جمله اشتغال، مسائل اقتصادی، اجتماعی و مسائل زنان برنامه عملی ارائه دهند.

وی با انتقاد از نوع برگزاری مناظره تلویزیونی، تصریح کرد: نوع و جنس مناظرات به‌گونه‌ایست که کاندیداها را به سمتی می‌کشاند که فرصت نمی‌کنند به شکل درستی برنامه خود را ارائه دهند و صرفا به جدال‌های لفظی و دفع طرف مقابل کشیده می‌شود و از طرفی سوالات مطرح شده در مناظره بیش از حد کلی است.

وی با بیان اینکه در مناظره انجام شده دست و پای مناطره‌کنندگان بسته است، ادامه داد: سوالات مطرح شده از کاندیداها در مناظرات باید ریزتر بوده و فضای مناظره برای آنها بازتر شود.

فریادرس در پاسخ به این سوال ایسنا مبنی بر اینکه مناظره دوره اول نسبت به مناظرات ۴ سال گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟ یادآور شد: فضای مناظرات باید به‌گونه‌ای باشد که نه تنش ایجاد کند و نه بدین شکل که فرصت کمی برای کاندیداها درنظر گرفته شود.

مسئول بسیج دانشجویی همدان گفت: کاندیداها سعی می‌کنند بیشتر به یکدیگر تهاجم کنند تا اینکه برنامه ارائه دهند که بخشی به کاندیداها و بخشی به شکل و محتوای سوالات برمی‌گردد.

وی درباره تفاوت شعار و برنامه‎محوری کاندیداها نیز اظهار کرد: برنامه‌محوری یعنی چگونگی روند انجام کار و کاندیدایی برنامه‌محور است که راه رسیدن به مقصد را نشان دهد و نمایاندن مقصد به تنهایی صرفا شعار است.

فریادرس با تأکید بر مشارکت حداکثری در انتخابات، عنوان کرد: با توجه به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی براساس قیام مردم علیه نظام شاهنشاهی شکل گرفته است و تداوم آن نیز بر مردم متکی بوده، حضور مردم نظام جمهوری اسلامی را تثبیت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آنچه سایه جنگ را از کشور برمی‌دارد، حضور مردم در صحنه است، بنابراین یک بُعد حضور مردم در عرصه انتخابات است چرا که بودن مردم علاوه بر کمک به تعیین سرنوشت کشور و تعیین رئیس جمهور برای کلیت نظام و انقلاب مفید خواهد بود