بیست و هفت سال از عروج ملکوتی ات گذشت و آن در حالی است که در فقدانت چه حوادثی ، چه فتنه هایی.، چه حجمه هایی ،…. برما نگذشت . اما ما با انچه که برایمان به ودیعه گذاشتی (ولایت) در برابر ومقابله همه آنان سر بلند ایستاده ایم پیر خرابات تو رفته ای و […]


بیست و هفت سال از عروج ملکوتی ات گذشت
و آن در حالی است که در فقدانت چه حوادثی ، چه فتنه هایی.، چه حجمه هایی ،…. برما نگذشت .
اما ما با انچه که برایمان به ودیعه گذاشتی (ولایت) در برابر ومقابله همه آنان سر بلند ایستاده ایم
پیر خرابات تو رفته ای و جانشین فرزانه ات همچون باغبانی کارکشته از نهال تنومند انقلابت محافظت مینماید . تا پرچم همیشه افراشته نظام اسلامی را بدست صاحب امرش بسپارد
اللهم عجل لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و آله

سالروزعروج ملکوتی امام امت اسلامی ایران بر همگان تسلیت باد

⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️ ⚫️