‍پیام تبریک و تهنیت سیده گلناز پیغمبرزاده به مناسبت عید مبعث آمد از غار حرا ندای سرمد سوره علق بخوان تو یا محمد خدای تعالی رسول را برسالت مبعوث کرد تا به شعور بشریت جانی تازه بخشد عید مبعث عید برانگیخته شدن ورسالت ختم رسل بر همه هموطنان و عزیزان گرامی باد بازدید: ۱۰

‍پیام تبریک و تهنیت سیده گلناز پیغمبرزاده به مناسبت عید مبعث

آمد از غار حرا ندای سرمد
سوره علق بخوان تو یا محمد

خدای تعالی رسول را برسالت مبعوث کرد
تا به شعور بشریت جانی تازه بخشد
عید مبعث عید برانگیخته شدن ورسالت ختم رسل بر همه هموطنان و عزیزان گرامی باد