به گزارش سیده آمل ، مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مشخصات این زمین لرزه را به شرح زیر ثبت کرده است: بزرگی: ۳٫۶ محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی فین تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۲۳:۴۹:۲۰ طول جغرافیایی: ۵۵٫۹۹ عرض جغرافیایی: ۲۷٫۵۷ عمق زمین‌لرزه: ۱۲ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۲ کیلومتری […]

Image result for ‫وقوع زمین‌لرزه‬‎

به گزارش سیده آمل ، مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مشخصات این زمین لرزه را به شرح زیر ثبت کرده است:
بزرگی: ۳٫۶
محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی فین
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۲۳:۴۹:۲۰
طول جغرافیایی: ۵۵٫۹۹
عرض جغرافیایی: ۲۷٫۵۷
عمق زمین‌لرزه: ۱۲ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۲ کیلومتری فین (هرمزگان)
۵۰ کیلومتری بندرعباس (هرمزگان)
۵۵ کیلومتری فارغان (هرمزگان)

نزدیکترین مراکز استان:
۵۰ کیلومتری بندرعباس
۳۲۰ کیلومتری کرمان.