نه تنها زینب از دین یاوری کرد به همت کاروان را رهبری کرد به دوران اسارت با یتیمان نوازشها به مهر مادری کرد وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد « سیده گلناز پیغمبرزاده »   ما را در صفحه تلگرام دنبال کنید بازدید: ۶

نه تنها زینب از دین یاوری کرد
به همت کاروان را رهبری کرد
به دوران اسارت با یتیمان
نوازشها به مهر مادری کرد
وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد

« سیده گلناز پیغمبرزاده »

 

وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد

ما را در صفحه تلگرام دنبال کنید