اینبار شهیدی که نه یکباره بلکه با زخم هایی برگرفته  از دفاع حرم آل الله  به لقا الله پیوست  جانباز مدافع حرم پاسدار شهیدحاج حبیب الله ولایی روحش شاد یادش گرامی      بازدید: ۹

 

اینبار شهیدی که نه یکباره بلکه با زخم هایی برگرفته  از دفاع حرم آل الله  به لقا الله پیوست

 جانباز مدافع حرم پاسدار شهیدحاج حبیب الله ولایی روحش شاد یادش گرامی