بهرام پارسایی در گفت‌وگو با سیده آمل ، با اشاره به جلسه صبح امروز(یکشنبه) شورای مرکزی فراکسیون امید اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد از هر استان یک یا دو نفر از نمایندگان عضو فراکسیون برای همکاری با ستادهای انتخاباتی آقای روحانی انتخاب شوند تا بتوانند در راستای انسجام و همگرایی بیشتر، مشارکت حداکثری […]

 

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با سیده آمل ، با اشاره به جلسه صبح امروز(یکشنبه) شورای مرکزی فراکسیون امید اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد از هر استان یک یا دو نفر از نمایندگان عضو فراکسیون برای همکاری با ستادهای انتخاباتی آقای روحانی انتخاب شوند تا بتوانند در راستای انسجام و همگرایی بیشتر، مشارکت حداکثری و جذب نیروهای جریان اصلاح‌طلبی به شکل منسجم عمل کنند.

وی افزود: در جلسه امروز همچنین پیرو جلسات گذشته فراکسیون و ماموریت برخی اعضا برای تهیه گزارش درباره عملکرد کمیته ها آقای تابش نایب رئیس فراکسیون گزارشی را درباره فعالیت کمیته ها ارائه کرد و راهکارهایی را در خصوص چگونگی فعال تر شدن کمیته ها مطرح شد که قرار است این پیشنهادات در هیئت رئیسه فراکسیون مطرح شود تا در صورت تصویب تغییراتی در کمیته ها ایجاد خواهد شد که در راستای وظایف پیش بینی شده به تعهدات خود در مقابل مردم عمل کنند