خبرگزاری سیده آمل : بازار اجاره مسکن با نزدیک شدن به فصل تابستان گرم‌تر می‌شود و با وجود تعطیلی مدارس خانواده‌ها در صدد جابجایی هستند. با این وجود کارشناسان پیش‎بینی می‌کنند میزان افزایش نرخ اجاره در سال جاری حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد باشند که در اکثر اوقات موجر و مستاجر تعیین کننده میزان افزایش […]

خبرگزاری سیده آمل : بازار اجاره مسکن با نزدیک شدن به فصل تابستان گرم‌تر می‌شود و با وجود تعطیلی مدارس خانواده‌ها در صدد جابجایی هستند.

با این وجود کارشناسان پیش‎بینی می‌کنند میزان افزایش نرخ اجاره در سال جاری حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد باشند که در اکثر اوقات موجر و مستاجر تعیین کننده میزان افزایش اجاره‎بها هستند.

نرخ اجاره‌بهای مسکن ۱۰۰ متری در تهران به شرح جدول زیر است: