به گزارش  سیده آمل ، همزمان با اولین سالگرد رحلت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، در دی ماه سال جاری نخستین همایش از سلسله همایش‌های «شخصیت، آرا و اندیشه‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی» با عنوان «شخصیت، آرا و اندیشه های اخلاقی» برگزار خواهد شد. دبیرخانه این همایش از اساتید حوزه، دانشگاه، پژوهشگران، طلاب، دانشجویان و […]

به گزارش  سیده آمل ، همزمان با اولین سالگرد رحلت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، در دی ماه سال جاری نخستین همایش از سلسله همایش‌های «شخصیت، آرا و اندیشه‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی» با عنوان «شخصیت، آرا و اندیشه های اخلاقی» برگزار خواهد شد. دبیرخانه این همایش از اساتید حوزه، دانشگاه، پژوهشگران، طلاب، دانشجویان و همه علاقه‌مندان دعوت کرده تا مقالات خود را برای همایش (( شخصیت ، آراء و اندیشه هایآیت الله هاشمی رفسنجانی ))  در این زمینه به آدرس الکترونیکی  Rafsanjani.Hamayesh@gmail.com  ارسال کنند.