به گزارش سیده آمل ، سید مصطفی میرسلیم – نامزد دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام – به منظور ضبط برنامه‌های تبلیغاتی خود، در سازمان صداوسیما حضور یافت. پس از سید مصطفی هاشمی‌ طبا، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، میرسلیم چهارمین نامزدی است که به منظور ضبط برنامه‌های تبلیغاتی خود […]

به گزارش سیده آمل ، سید مصطفی میرسلیم – نامزد دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام – به منظور ضبط برنامه‌های تبلیغاتی خود، در سازمان صداوسیما حضور یافت.

پس از سید مصطفی هاشمی‌ طبا، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، میرسلیم چهارمین نامزدی است که به منظور ضبط برنامه‌های تبلیغاتی خود در صداوسیما حاضر شد.