استاد حوزه علمیه قم گفت: معدن‌کار مظلوم ۸۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و برخی آقایان صفرهای حقوقشان تمام نمی‌شود؛ آقای رئیس‌جمهور بیدار شوید.   به گزارش خبرگزاری سیده آمل ،حجت‌الاسلام‌ مرتضی ادیب‌یزدی  با اشاره به مصاحبه معدن‌کاری در تلویزیون افزود: خبرنگار از این معدن‌کار پرسید چقدر حقوق می‌گیرید و گفت ۸۵۰ هزار تومان. بنده سر […]

خبرگزاری فارس: معدن‌کار 850 هزار تومان حقوق می‌گیرد؛ برخی آقایان صفرهای حقوقشان تمام نمی‌شود/ آقای رئیس‌جمهور بیدار شوید!

استاد حوزه علمیه قم گفت: معدن‌کار مظلوم ۸۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و برخی آقایان صفرهای حقوقشان تمام نمی‌شود؛ آقای رئیس‌جمهور بیدار شوید.

 

به گزارش خبرگزاری سیده آمل ،حجت‌الاسلام‌ مرتضی ادیب‌یزدی  با اشاره به مصاحبه معدن‌کاری در تلویزیون افزود: خبرنگار از این معدن‌کار پرسید چقدر حقوق می‌گیرید و گفت ۸۵۰ هزار تومان. بنده سر سفره صبحانه برای این معدن‌کار گریه‌ام گرفت. یک معدن‌کار بیچاره که دائم با جانش بازی می‌کند، این حقوقش است؟

وی تصریح کرد: معدن‌کاران چند سال می‌توانند کار کنند و بعد از اینکه ریه‌‌هایشان به خاطر گاز متان آسیب دید، باید این حقوق را بگیرند؟ واقعاً این درد بی‌دوا را باید کجا ببریم؟ این امر نشان می‌دهد که فاصله طبقاتی در کشور ما تا کجاست.

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه معدن‌کار ۸۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، در عوض برخی آقایان هر چه قدر صفر حقوقشان را می‌شماریم تمام نمی‌شود، تصریح کرد: ۸۵۰ تومان پول‌توجیبی فرزندان برخی آقایان در یک هفته هم نیست.

ادیب‌یزدی اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور بیدار شوید؛ شما را به خدا به داد طبقات پایین و مظلوم برسید؛ اگر می‌خواهید واقعاً خدمت کنید، به داد مردم برسید و بدانید که کسی در دنیا  باقی نیست و باید از محرومان و مستضعفان دفاع کنید و نام مبارکشان را با تجلیل ببرید.