دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصرامروز (دو شنبه) با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از آیت‌الله هاشمی شاهرودی عیادت کرد. به گزارش خبرگزاری سیده آمل، محسن رضایی  در این عیادت، ضمن گفت و گو با آیت الله هاشمی شاهرودی، از اقدامات انجام‌شده برای معالجه‌ ایشان در جریان آخرین روند درمانی او قرار گرفت. بازدید: […]

دیدار محسن رضایی با هیات اعزامی اتحادیه میهنی کردستان

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصرامروز (دو شنبه) با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از آیت‌الله هاشمی شاهرودی عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری سیده آمل، محسن رضایی  در این عیادت، ضمن گفت و گو با آیت الله هاشمی شاهرودی، از اقدامات انجام‌شده برای معالجه‌ ایشان در جریان آخرین روند درمانی او قرار گرفت.