وزیر بهداشت گفت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آموزش مجازی عدالت در دسترسی به خدمات آموزشی است. به گزارش خبرگزاری سیده آمل، دکتر حسن هاشمی در مراسم افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی با بیان این مطلب اظهار کرد: امیدواریم علم پزشکی بتواند برخی از ماموریت‌های خود را از طریق دانشگاه مجازی دنبال کند و از این […]

سفر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان به استان کرمان

وزیر بهداشت گفت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آموزش مجازی عدالت در دسترسی به خدمات آموزشی است.

به گزارش خبرگزاری سیده آمل، دکتر حسن هاشمی در مراسم افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی با بیان این مطلب اظهار کرد: امیدواریم علم پزشکی بتواند برخی از ماموریت‌های خود را از طریق دانشگاه مجازی دنبال کند و از این فرصت در سطح ملی استفاده شود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین دستاوردهای آموزش مجازی عدالت در دسترسی به خدمات آموزشی با کیفیت بالا است.