فرهاد تجری در گفت‌وگو با پایگاه خبری سیده آمل  اظهار کرد: این روزها در مناظره ها و مباحث مختلف شاهد طرح وعده هایی از سوی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هستیم که اجرای بخشی از آن‌ها از توان کاندیداها خارج است و بعضا مستلزم تغییر قوانین یا تامین منابع خاص است، لذا اگر کاندیدایی می خواهد چنین […]

فرهاد تجری در گفت‌وگو با پایگاه خبری سیده آمل  اظهار کرد: این روزها در مناظره ها و مباحث مختلف شاهد طرح وعده هایی از سوی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هستیم که اجرای بخشی از آن‌ها از توان کاندیداها خارج است و بعضا مستلزم تغییر قوانین یا تامین منابع خاص است، لذا اگر کاندیدایی می خواهد چنین مباحثی را مطرح کند مستندات به مردم ارائه کند و وعده بدون پشتوانه ندهد چرا که مردم از نظرات مختلف بخش های کارشناسی آگاهی پیدا می‌کنند و می دانند این وعده ها چقدر می‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشند.

نماینده قصر شیرین در مجلس ادامه داد: انتظار می رود کاندیداها مستند و زمینه اجرای وعده ها و برنامه های خود را برای مردم تبیین کنند چرا که اگر این وعده ها اجرایی نباشد ضد تبلیغ به حساب می آید و مردم پیش از این هم شاهد طرح چنین وعده هایی بودند که بسیاری از آن‌ها اجرا نشده و به این ادبیات آشنا هستند.

تجری با اشاره به تصویب هدفمندی یارانه‌ها در مجلس هشتم تاکید کرد:‌ رویکرد مجلس با روندی که امروز شاهد آن هستیم خیلی متفاوت است. آن زمان بنا نبود که به همه دهک ها یارانه پرداخت شود، اگر این روند وجود داشته باشد همان بهتر که یارانه به شکل عمومی و به عنوان کمک هزینه اقلام خاص پرداخت شود چرا که به نظر من هدفمندی اجرایی نشده و انتظار اقشار آسیب پذیر و خاص هم این بوده که بتوانند از محل یارانه حمایت شوند و مورد توجه قرار گیرند. لذا سامان بخشی به این وضعیت باید مورد تاکید قرار گیرد.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه کاندیداها باید در تبلیغاتشان واقع بینانه سخن بگویند، گفت: کاندیداهایی که با شهامت و واقع بینانه به مردم آگاهی می‌دهند و دلسوزانه مردم را راهنمایی می‌کنند بهتر از کاندیداهایی هستند که به خاطر رأی مطالبی می گویند که ضمانت اجرایی ندارد. من از کاندیداها می خواهم در فرصت باقی مانده صادقانه تر با مردم حرف بزنند و هدفمندی را به سمتی بروند که هم در جهت منافع کشور باشد و هم منبع حمایت از اقشار آسیب پذیر و هم چرخ اقتصاد کشور  را به حرکت در آورد.