معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: یکی از بسته های طرح تحول نظام سلامت ترویج و رایگان شدن زایمان طبیعی بود که در استان ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار صرف کرد. به گزارش خبرگزاری سیده آمل ، محمدرضا مظفری در مراسم گرامیداشت روز جهانی ماما در جمع ماماهای استان قم گفت: طرح […]

مظفری

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: یکی از بسته های طرح تحول نظام سلامت ترویج و رایگان شدن زایمان طبیعی بود که در استان ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار صرف کرد.

به گزارش خبرگزاری سیده آمل ، محمدرضا مظفری در مراسم گرامیداشت روز جهانی ماما در جمع ماماهای استان قم گفت: طرح تحول نظام سلامت اثرات و برکات بسیاری برای مردم به همراه داشت که از جمله آنها کاهش هزینه های کمرشکن بود.
وی گفت: یکی از بسته های طرح تحول نظام سلامت ترویج و رایگان شدن زایمان طبیعی بود که از ۱۵ اردیبهشت سال ۹۳ تا پایان سال گذشته دولت برای امر زایمان طبیعی در قم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار صرف کرد.
مظفری گفت: این اقدام موجب شد تا مردم بتوانند به راحتی و بدون هیچ هزینه ای از زایمان طبیعی استفاده کرده و مشکلاتی که در سال های قبل گریبان گیر آنها بود از بین برود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: یکی دیگر از اقدامات راه اندازی و تجهیز اتاق های LDR برای زمان بود که این اتاق ها موجب آرامش دادن به مادرها می شود.

**افزایش میزان زایمان طبیعی و کاهش سزارین در قم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این مراسم با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت به حوزه زنان و زایمان توجه جدی دارد گفت: با اجرای این طرح توانستیم میزان زایمان طبیعی به صورت رایگان را افزایش و عمل سزارین را کاهش دهیم.

دکتر ابوالفضل ایرانی خواه با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: این طرح برکات بسیاری داشته است که یکی از آنها در حوزه زنان و مادران باردار بوده است.

وی ادامه داد: یکی از این موضوعات توجه به زایمان طبیعی است که طرح تحول نظام سلامت توانست در این عرصه اقدامات ارزشمندی را انجام داده و در استان قم با کمک ماماهای عزیز توانستیم در افزایش زایمان طبیعی و کاهش میزان عمل های سزارین تلاش جدی داشته باشیم.