نحوه دریافت شاپ کارت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب دارای حساب، نسبت به درخواست و انجام مراحل مربوطه طبق مقررات جارى اقدام نمایند. مشخصات کلی شاپ کارت: – حداقل مبلغ اعتبار کارت: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال – سقف فردی کارت: ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال – مهلت استفاده از اعتبار کارت: ۶۰ روز – مهلت بازپرداخت و […]

نحوه دریافت شاپ کارت:

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب دارای حساب، نسبت به درخواست و انجام مراحل مربوطه طبق مقررات جارى اقدام نمایند.

مشخصات کلی شاپ کارت:

– حداقل مبلغ اعتبار کارت: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

– سقف فردی کارت: ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

– مهلت استفاده از اعتبار کارت: ۶۰ روز

– مهلت بازپرداخت و تسویه بدهی: ۳۰ روز بعد از صدور صورتحساب

نحوه بازپرداخت اقساط:

مشتریان می‌توانند از طریق سامانه بانکداری اینترنتی، همراه بانک ملت، تلفن بانک یا پایانه های خودپرداز ها نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند.

ملت شاپ:

مجموعه‌ای از فروشگاه‌ها و مراکز ارائه دهنده کالا و خدمات دارنده پایانه‌های فروشگاهی ملت بوده که به موجب انعقاد قراردادی به عضویت شبکه فروشندگان این طرح در می‌آیند تا پذیرای شاپ‌ کارت‌های اعتباری صادره بانک شوند.

از مهمترین امتیازات شاپ کارت استفاده از فرصتهای خوب خرید، دستیابی به گزینه های بیشتر و پرداخت وجه آن در آینده است که فقط مشتریان بانک ملت می توانند از آن برخوردار باشند.

دارندگان شاپ کارت می توانند برای مشاهده فهرست پذیرندگان و گزارش های مربوط به شاپ کارت خود به اینجا مراجعه کنند.