به گزارش سیده آمل ، بعد از این‌که از ۲۸ اردیبهشت‌ماه شرایطی برای مراجعه سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰ میلیون تومان تعاونی منحل شده فرشتگان که تحت مجموعه موسسه کاسپین قرار دارد مهیا شد، از روز نهم خردادماه (دوشنبه) سپرده‌گذاران تا سقف بالاتر یعنی ۲۰ میلیون تومان نیز امکان مراجعه و تعیین تکلیف حساب را […]

 

به گزارش سیده آمل ، بعد از این‌که از ۲۸ اردیبهشت‌ماه شرایطی برای مراجعه سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰ میلیون تومان تعاونی منحل شده فرشتگان که تحت مجموعه موسسه کاسپین قرار دارد مهیا شد، از روز نهم خردادماه (دوشنبه) سپرده‌گذاران تا سقف بالاتر یعنی ۲۰ میلیون تومان نیز امکان مراجعه و تعیین تکلیف حساب را پیدا کردند.

بر این اساس با توجه به این‌که در مرحله‌ اول تمامی سپرده‌گذاران ۱۰ میلیونی مراجعه نکرده بودند، اکنون همه مشتریانی که تا سقف ۲۰ میلیون تومان سپرده داشتند می‌توانند وضعیت حساب خود را مشخص کنند. این در حالی است که از حدود ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار تعاونی منحله فرشتگان حدود ۴۰۰ هزار نفر دارای حساب‌های زیر ۲۰ میلیون تومان و تا ۵۰ هزار نفر هم حساب‌های بالاتری داشتند.

در عین حال که فرشتگان دارای ۷۳۰ هزار فقره حساب است که از این تعداد تا ۶۵۰ هزار مورد به حساب‌های زیر ۲۰ میلیون و مابقی برای ارقام بالاتر اختصاص دارد.

بر این اساس سپرده‌گذاران فرشتگان می‌توانند تا ۲۳ خردادماه امسال بر اساس جدول زمان‌بندی تعیین شده برای تعیین وضعیت حساب‌های خود مراجعه کنند.

جدول زمان‌بندی مراجعه سپرده‌گذاران فرشتگان

ردیف

حرف اول نام خانوادگی

روز

تاریخ مراجعه

ردیف

حرف اول نام خانوادگی

روز

تاریخ مراجعه

۱

الف – ب

چهارشنبه

۱۳۹۶.۳۰.۱۰

۶

ط – ظ ع – غ

پنجشنبه

۱۳۹۶.۳.۱۸

۲

پ –ت- ث

پنجشنبه

۱۳۹۶.۳.۱۱

۷

ف – ق- ک – گ

شنبه

۱۳۹۶.۳.۲۰

۳

ج- چ- ح -خ

شنبه

۱۳۹۶.۳.۱۳

۸

ل – م

یکشنبه

۱۳۹۶.۳.۲۱

۴

د – ذ – ر- ز – ژ

سه‌شنبه

۱۳۹۶.۳.۱۶

۹

ن – و

دوشنبه

۱۳۹۶.۳.۲۲

۵

س – ش – ص – ض

چهارشنبه

۱۳۹۶.۳.۱۷

۱۰

ه – ی

سه‌شنبه

۱۳۹۶.۳.۲۳