به گزارش سیده آمل ، رئیس اداره محیط زیست آمل گفت: معرفی یک واحد معدنی به مراجع قضایی برای برداشت و تخریب قله دماوند صورت گرفت. بهمن صادق‌نژاد اظهارکرد: در بازدید از جاده رینه، از برداشت و تخریب دامنه قله دماوند جلوگیری به عمل آمد و پیمانکار به مراجع قضائی معرفی شد. وی تصریح کرد: […]

به گزارش سیده آمل ، رئیس اداره محیط زیست آمل گفت: معرفی یک واحد معدنی به مراجع قضایی برای برداشت و تخریب قله دماوند صورت گرفت.

بهمن صادق‌نژاد اظهارکرد: در بازدید از جاده رینه، از برداشت و تخریب دامنه قله دماوند جلوگیری به عمل آمد و پیمانکار به مراجع قضائی معرفی شد.

وی تصریح کرد: جشن روز ملی دماوند و روز تیرگان، به یک رویداد مردمی و بزرگ طبیعت‌ دوستانه و فرصت مناسب هم‌اندیشی مدیران دولتی و کنشگران محیط زیست و زمانی برای طرح مطالبه‌های محیط زیستی تبدیل شده است.

رئیس اداره محیط زیست آمل افزود: این مطالبه‌ها تاکنون توانسته به نتیجه‌های مشخص و مهمی مانند تعطیل شدن معدن‌های پوکه‌ دماوند، ثبت ملی دماوند، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی در دامنه‌ی شمالی این کوه، انجام اقدام‌های مختلف برای حفاظت از دشت شقایق و مطرح شدن ضرورت ثبت جهانی دماوند برسد.

صادق‌نژاد با اشاره به جلوگیری از فعالیت واحد پوکه معدنی در ارتفاعات قله دماوند و معرفی مدیریت معدن به مراجع قضایی، اظهار کرد: از برداشت  پوکه معدنی در ارتفاعات بیش از دو هزار و ۲۰۰ متر در منطقه ملک آباد قله دماوند جلوگیری به عمل آمد و مدیر معدن به مراجع قضائی معرفی شد.