گزارش سیده آمل ، به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آمل، سیدجعفررسولی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل، با محمد خانی نوروزی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران و سیداسماعیل علوی رئیس بنیاد مسکن شهرستان آمل، در راستای بررسی و بازدید از روند پیشرفت پروژه های عمرانی این شهرستان دیدار نمود. […]

 گزارش سیده آمل ، به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آمل، سیدجعفررسولی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل، با محمد خانی نوروزی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران و سیداسماعیل علوی رئیس بنیاد مسکن شهرستان آمل، در راستای بررسی و بازدید از روند پیشرفت پروژه های عمرانی این شهرستان دیدار نمود.