به گزارش سیده آمل ، پس از حدود سه سال بحث و بررسی درخصوص آیین نامه کنترل ساختمان، سرانجام این آیین نامه به تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت رسید و حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به ایسنا این موضوع را تایید کرد. پیش نویس […]

به گزارش سیده آمل ، پس از حدود سه سال بحث و بررسی درخصوص آیین نامه کنترل ساختمان، سرانجام این آیین نامه به تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت رسید و حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به ایسنا این موضوع را تایید کرد.

پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان ۱۵ فروردین ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شد که مخالفت سازمان نظام مهندسی را در بر داشت؛ زیرا نسخه اصلاح شده از یک طرف بخش کنترل را از آیین نامه جدا کرده و از سوی دیگر بنا به اعتقاد کارشناسان نظام مهندسی مغایرتهای قانونی در آن وجود داشت. بر همین اساس از فروردین ماه سال جاری تا کنون جلسات متعددی بین مسوولان وزارتخانه با کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار و ظاهرا مقرر شده موارد مغایرتهای قانونی اصلاح شود. اما روز گذشته به یکباره آیین نامه بدون لحاظ نظرات مشورتی تصویب و برای ارسال به هیات وزیران آماده شده است.

این تصمیم ظاهرا با دلخوری اعضای سازمان نظام مهندسی همراه شده است؛ زیرا از زمان ریاست ترکان بر سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشورتهایی برای اصلاح مواردی که نظام مهندسی معتقد است با قانون مغایرت دارد و نهایتا به جداسازی بخش کنترل از آیین نامه منجر می شود صورت گرفت.

روز گذشته هم در جریان یک کنفرانس، اکبر ترکان تلنگری به وزارتخانه زد و با بیان اینکه نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو مقوله جدا از هم نیستند، گفت: هر دستورالعملی که تدوین می شود باید بر اساس این قانون شکل بگیرد. در غیر این صورت نظام مهندسی تبدیل به یک اتحادیه صنفی می شود.

مشاور ارشد رییس جمهور اظهار کرد: باید از مهندسان صاحب صلاحیت در ساخت و سازها استفاده شود. از سوی دیگر قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث می شود تا استقلال عملکردی مهندس ناظر در جهت ارتقای کیفیت ساخت افزایش یابد.