به گزارش سیده آمل ، وزیر کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از افزایش ۲۰۰ و نیم درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت : براساس مصوبه دیروز هیئت وزیران حداقل حقوق این گروه از بازنشستگان هم به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید . علی ربیعی […]

به گزارش سیده آمل ، وزیر کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از افزایش ۲۰۰ و نیم درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت : براساس مصوبه دیروز هیئت وزیران حداقل حقوق این گروه از بازنشستگان هم به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید .
علی ربیعی با بیان اینکه درصد زیادی از بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند ارتقای قدرت خرید این گروه از جمعیت کشور را از برنامه های دولت در سال ۹۶ دانست و افزود : دولت پس از ترمیم حداقل حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری ، این بار حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را افزایش داد .
وی با بیان اینکه حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴ و نیم درصد افزایش یافته است تاکید کرد : با احتساب این افزایش حقوق درصورتی که دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باشد، سازمان تامین اجتماعی موظف است این کف حقوق را با افزایش ۸ درصد دیگر به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برساند .
ربیعی با بیان اینکه بارمالی این میزان افزایش حقوق ۲ هزار میلیارد تومان است ،محل تامین منابع مالی افزایش حقوق بازنشستگان را مطالبات سازمان بازنشستگی از دولت دانست .
وی افزود: افزایش حقوق برای سایر سطوح مزدی و کسانی که بیشتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومان دریافتی دارند ۱۲ ونیم درصد است.