به گزارش سیده آمل، محمدجواد کبیر در دیدار وزیر بهداشت با مدیران سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه حدود ۱۷ اداره کل در ستاد مرکزی سازمان داریم گفت: ۴۵۰ کارمند در این سازمان مشغول ارائه خدمت هستند. وی افزود: خلائی در سازمان تحت عنوان نبود برنامه راهبردی داشتیم که در سال ۹۳ برنامه استراتژیک […]

به گزارش سیده آمل، محمدجواد کبیر در دیدار وزیر بهداشت با مدیران سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه حدود ۱۷ اداره کل در ستاد مرکزی سازمان داریم گفت: ۴۵۰ کارمند در این سازمان مشغول ارائه خدمت هستند.

وی افزود: خلائی در سازمان تحت عنوان نبود برنامه راهبردی داشتیم که در سال ۹۳ برنامه استراتژیک را تهیه کردیم، این برنامه دارای ۱۱ محور و استراتژی اساسی است که توسعه دانش بیمه‌ای، پوشش همگانی بیمه پایه، خرید راهبردی، بهبود مستمر کیفیت، بهبود تعامل با سیاست گذاران و توانمندسازی بیمه شدگان از جمله آنهاست.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: ۹۳ هدف عملکردی در قالب ۱۱ محور اساسی تعیین کردیم و اکنون در هر استان شاخصه‌های لازم را مشخص کرده‌ایم.

کبیر با بیان اینکه با همت بلند بدنه کارشناسی سختکوش سازمان توانسته‌ایم شرایط سازمان را متحول کنیم گفت: گرچه راه طولانی در پیش داریم اما باید تلاش و اهتمام بیشتری بکار ببندیم.

به گزارش ایسنا، دکتر فیروزبخت، مدیرکل دفتر خرید راهبردی سازمان بیمه سلامت نیز در این دیدار اظهار کرد: حال خرید راهبردی خوب نیست و ضروریات و بسترهای لازم فراهم نشده است.

وی افزود: برای تدوین خدمات بسته سلامت هنوز متدلوژی های لازم را تدوین نکرده‌ایم. اینکه چه خدماتی و از چه کسانی خریداری شوند، خدمات را با چه قیمتی بخریم و پرداخت ها را در چه نظام پرداختی انجام دهیم؟ شفاف نیست و در این زمینه دچار مشکل هستیم.

فیروزبخت تاکید کرد: باید نظام پرداخت آینده‌نگر تدوین کنیم. قدرت رقابت با بخش خصوصی را نداریم و پرداخت دیرهنگام و تعرفه های پایین از علل آن است.