به گزارش پایگاه خبری سیده آمل ، در آستانه‌ی روز کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور، صبح امروز با حضور در حسینیه‌ی امام خمینی(ره) با حضرت آیت الله خامنهِ‌ای  دیدار می‌کنند بازدید: ۱

به گزارش پایگاه خبری سیده آمل ، در آستانه‌ی روز کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور، صبح امروز با حضور در حسینیه‌ی امام خمینی(ره) با حضرت آیت الله خامنهِ‌ای  دیدار می‌کنند