وئیت محمد دامادی ، نماینده مردم ساری در خصوص نحوه تایید انتخابات شورای شهر ساری و ابراز تاسف وی: ‼️ وقتی هیات نظارت وزارت کشور بر خلاف نظر همه انتخابات را تایید می کند! بازدید: ۹

وئیت محمد دامادی ، نماینده مردم ساری در خصوص نحوه تایید انتخابات شورای شهر ساری و ابراز تاسف وی:

‼️ وقتی هیات نظارت وزارت کشور بر خلاف نظر همه انتخابات را تایید می کند!