محمداسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری سیده آمل ، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که از گذشته تا به امروز داشته ایم این است که متاسفانه کاندیداهای ریاست جمهوری به جای اینکه برنامه های خود را در مورد حل معضلات کشور به مردم ارائه کنند، بیشتر به دنبال طرح مسائلی برای تخریب یکدیگر هستند. […]

محمداسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری سیده آمل ، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که از گذشته تا به امروز داشته ایم این است که متاسفانه کاندیداهای ریاست جمهوری به جای اینکه برنامه های خود را در مورد حل معضلات کشور به مردم ارائه کنند، بیشتر به دنبال طرح مسائلی برای تخریب یکدیگر هستند.

وی افزود: بعد از اینکه انتخابات برگزار می شود فردی که به عنوان رئیس جمهور از سوی مردم انتخاب می شود، می فهمد که چه مشکلاتی در جامعه وجود دارد، در حالی که باید طبق برنامه های مدون شده ای که از روز اول توسط مشاوران و کارشناسان خبره تهیه کرده است، به حل مسائل بپردازد.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: علت این مساله هم این است که شروع قضیه با بداخلاقی بوده و سعی کرده اند مشکلات را به گردن دیگران بیندازند. یکبار نمی گویند ما خودمان چه کرده ایم.

این نماینده مجلس با بیان این که باید واقعیات را به دور از مسایل سیاسی بررسی کرد، گفت: مردم متوجه هستند و می بینند بنابراین نباید به سمت تخریب رفت، تخریب نتیجه‌ای ندارد و به مصلحت کشور و مردم نیست و حتی به مصلحت خود کاندیداها هم نیست.

سعیدی اظهار کرد: فاصله گرفتن از حوزه نقدهای منصفانه و رفتن به سمت نقدهای مغرضانه بازی با شعور مردم است، مردم ما بصیر هستند و نگاهشان یک نگاه عمیق سیاسی است کاندیداها باید سعی کنند در رفتارها و کردارهایشان احساسات مردم جریحه دار نشود