رئیس  سازمان بسیج مستضعفین  با بیان اینکه نظام بانکی پاسخگوی محرومان نیست، ازراه اندازی صندوق های قرض الحسنه  خبر داد. به گزارش سیده آمل ، نقل از فارس، محمدرضا نقدی با بیان اینکه متأسفانه در بسیاری از مسائل، نظام بانکی پاسخگوی محرومان نیست،گفت: بسیج به دنبال این است که اشتغال و مهارت زایی کرده و […]

رئیس  سازمان بسیج مستضعفین  با بیان اینکه نظام بانکی پاسخگوی محرومان نیست، ازراه اندازی صندوق های قرض الحسنه  خبر داد.

به گزارش سیده آمل ، نقل از فارس، محمدرضا نقدی با بیان اینکه متأسفانه در بسیاری از مسائل، نظام بانکی پاسخگوی محرومان نیست،گفت: بسیج به دنبال این است که اشتغال و مهارت زایی کرده و صندوق های قرض الحسنه را با محوریت مساجد راه اندازی کند.
بنابر این گزارش، ابراهیم رئیسی تولیت  آستان قدس  به تازگی گفته است: سود تسهیلات  بانکی بویژه برای مردم محروم و مستضعف باید کاهش یابد و آستان قدس به دنبال تأسیس بانک قرض الحسنه بدون ربا است.
سازمان بسیج مستضعفین یکی از نیروهای ۵ گانه سپاه پاسداران و از یکی مهمترین بازوهای قدرت ایران به شمار می رود که در ۵ آذر سال ۵۸ به فرمان امام خمینی ره تشکیل شد و و پس از تصویب مجلس در دی سال ۵۹ قانوناً رسمیت پیدا کرد. این ارگان مأموریت جذب، آموزش، سازماندهی وبکارگیری نیروهای داوطلب مردمی را در راستای اهداف انقلاب و حفظ دستاوردهای آن بر عهده دارد.