نمایشگاه حجاب سال گذشته بمناسبت  هفته زن در مکان امام زاده ابراهیم آمل  برگزار شد که دارای  ۹ غرفه  ، عبارتنداز : هلال احمر وویزیت رایگان ،  دوخت چادر  رایگان ،  آموزش دوخت رایگان چادر  ،  غرفه  صنایع دستی و هنری انجمن حمایت از معلولان توانا  ، غرفه  صنایع دستی  مشاغل خانگی ،  کمپینگ  حجاب […]

نمایشگاه حجاب سال گذشته بمناسبت  هفته زن در مکان امام زاده ابراهیم آمل  برگزار شد که دارای  ۹ غرفه  ، عبارتنداز : هلال احمر وویزیت رایگان ،  دوخت چادر  رایگان ،  آموزش دوخت رایگان چادر  ،  غرفه  صنایع دستی و هنری انجمن حمایت از معلولان توانا  ، غرفه  صنایع دستی  مشاغل خانگی ،  کمپینگ  حجاب بانوان  چادر حجاب  برتر  . غرفه مادرانه   درد و دل  ادمها  با  مادرانشان ،  و….  می باشند.

آدرس تلگرام ما : سیده آمل