به گزارش سیده آمل ، برای خرید خودرو پژو دسته دوم و صفر بسته به مدل و سال تولید باید پول بیشتری خرج کرد. برای خرید پژو پارس سال باید ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای خرید پژو روآ مدل ۸۶ باید ۱۱ میلیون تومان هزینه کرد. قیمت برخی از مدل‌های پژو به شرح جدول […]

به گزارش سیده آمل ، برای خرید خودرو پژو دسته دوم و صفر بسته به مدل و سال تولید باید پول بیشتری خرج کرد. برای خرید پژو پارس سال باید ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای خرید پژو روآ مدل ۸۶ باید ۱۱ میلیون تومان هزینه کرد. قیمت برخی از مدل‌های پژو به شرح جدول زیر است: