به گزارش سیده آمل محمد محمدپور عمران گفت: تفاهم نامه سه جانبه برای ایجاد اولین موزه معدنی ایران میان سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران، شرکت تهیه و تولید موادمعدنی و دانشگاه شهید بهشتی زیراب امضا شد. محمدپور با تاکید بر همکاری تمامی طرفین این تفاهم نامه گفت: با توجه به دستور نعمت زاده وزیر صنعت، […]

به گزارش سیده آمل محمد محمدپور عمران گفت: تفاهم نامه سه جانبه برای ایجاد اولین موزه معدنی ایران میان سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران، شرکت تهیه و تولید موادمعدنی و دانشگاه شهید بهشتی زیراب امضا شد.

محمدپور با تاکید بر همکاری تمامی طرفین این تفاهم نامه گفت: با توجه به دستور نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظارمی رود یک کار بزرگ و خوب با اجرای این تفاهم نامه اتفاق بیفتد.

وی با اعلام اینکه نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در محل دانشگاه برای کمک به این امر مستقر می شود تاکید کرد: با توجه به قدمت مازندران در حوزه معدن کاری و حفظ میراث گذشتگان، ما در مقابل نسل های بعدی مسئول هستیم از این رو باید توجه داشته باشیم که  در این عمل فقط موزه معدن دیده نشود بلکه باید کار معدنی و در سطح کلان معدنکاری را از طرق مختلف آموزش دهیم.