اسدالله عباسی در گفت‌وگو با سیده آمل ، اظهار کرد: مردم سال‌های پس از انقلاب با حضور خود در انتخابات ثابت کردند اراده و حمیت به دور از نگاه های سیاسی و حزبی و زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی برای آنها از هر چیزی مهمتر است و به ویژه حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری […]

اسدالله عباسی در گفت‌وگو با سیده آمل ، اظهار کرد: مردم سال‌های پس از انقلاب با حضور خود در انتخابات ثابت کردند اراده و حمیت به دور از نگاه های سیاسی و حزبی و زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی برای آنها از هر چیزی مهمتر است و به ویژه حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری از این بُعد اهمیت فراوانی دارد.

وی افزود: دشمنان به دنبال دل‌سرد کردن مردم هستند و برخی هم با حاشیه سازی‌هایی از زمان ثبت نام کاندیداها قصد تخریب جایگاه مهم ریاست جمهوری را داشتند، اما مردم نشان خواهند داد که چه چیزی در این فضای غبارآلود برای آنها مهم است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه هواداران و کاندیداها باید حرمت هم را حفظ کنند، گفت: نباید به جای معرفی برنامه ها به دنبال تخریب یکدیگر و اتهام زنی‌های مختلف باشیم و توجه داشته باشند اصلاح کشور یک فرآیند پیوسته و طولانی مدت است و یک شخص و یا یک دولت نمی تواند همه چیز را بسازد و یا تخریب کند.

عباسی تاکید کرد: باید از تخریب عملکردهای مثبت گذشته و یا سیاه نمایی برنامه‌های آینده پرهیز شود حتما همه دولت‌ها در بخش‌هایی عملکرد مثبت هم داشته‌اند و در عین حال همه دولت ها ضعف‌هایی هم داشته است و حتما باید توجه داشت. باید حتما به مردم دلگرمی داد و آنها را نسبت به آینده امیدوار کرد