به گزارش سیده آمل ، طبق قرار، عصر امروز دوشنبه ، کبوتران عاشق بال گشوده مدافعان حرم  در آسمان شهر به استقبال کبوتران مجنون وطن با گل و شربت و دود اسپند ، که این استقبال شهودی ما،  نه، که استقبال کبوتران شاهد بود.   و دگربار  فضا ی شهرمان مملو از عطر دل انگیز آلاله […]

به گزارش سیده آمل ، طبق قرار، عصر امروز دوشنبه ، کبوتران عاشق بال گشوده مدافعان حرم  در آسمان شهر به استقبال کبوتران مجنون وطن با گل و شربت و دود اسپند ، که این استقبال شهودی ما،  نه، که استقبال کبوتران شاهد بود.   و دگربار  فضا ی شهرمان مملو از عطر دل انگیز آلاله های سرخ دشت مجنون و رسیدن یاران یاربه یکدیگر بود .

خوش امدی مسافر ، فرزند وطن ته خسه تن بلاره…