بایگانی‌های جهاد تبیین و روشنگری - پایگاه رسمی خبری - تحلیلی سیده آمل
پاسخگویی روسای برق آمل درجهاد تبیین 23 فروردین 1401
سرقت سیم های برق بزرگترین بحران مدیریت صنعت برق

پاسخگویی روسای برق آمل درجهاد تبیین

پاسخگویی روسای برق آمل درجهاد تبیین رودخانه هراز شاخص وضعیت جغرافیایی شرقی و غربی شهرستان آمل است. بدینگونه که مناطق خیابان امام رضا و بخش های دشت سر و دابودشت قسمت شرق آمل محسوب شده و بخش های امامزاده هاشم به طرف امامزاده عبدالله تا خیابان هراز و طالب آملی و جاده نور جزء منطقه […]

نقش واهمیت رسانه در” جهاد تبیین و روشنگری” 23 فروردین 1401
آغاز بکار قرارگاه " جهاد تبیین و روشنگری" در فرمانداری شهرستان آمل

نقش واهمیت رسانه در” جهاد تبیین و روشنگری”

نقش واهمیت رسانه در” جهاد تبیین و روشنگری” نقش آفرینی رسانه در فرهنگ سازی جوامع برکسی پوشیده نیست. خبرنگارانی که با شناسایی چالش های فرا روی جامعه مدنی خود و پوشش خبری آن پل ارتباطی بین شهروندان و مسئولین شهری و کشوری هستند تا برای ساختن شهر و کشوری آباد همدرد با مردم یاریگر مسئولین […]