حامیان خانم پیغمبرزاده کاندیدای شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله با آرزوی موفقیت ، تایید صلاحیت ایشان را تبریک و تهنیت عرض می نماییم. گروه حامیان سیده گلناز پیغمبرزاده  بازدید: ۴

حامیان خانم پیغمبرزاده
کاندیدای شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله
با آرزوی موفقیت ، تایید صلاحیت ایشان را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

گروه حامیان سیده گلناز پیغمبرزاده