پیشگامان آزادسازی سواحل خزر در پی دستورالعمل قاطع ریاست جمهور کشور مبنی بر آزادسازی اموال عمومی درسواحل دریای خزر برخی از دستگاههای اجرایی شمالی کشور در اجرای دستورات پیش قدم شده اند. به گزارش واحد خبری سیده آمل: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور پیشگام در طرح عقب نشینی از حریم ۶۰ متری دریا شد […]

پیشگامان آزادسازی سواحل خزر

در پی دستورالعمل قاطع ریاست جمهور کشور مبنی بر آزادسازی اموال عمومی درسواحل دریای خزر برخی از دستگاههای اجرایی شمالی کشور در اجرای دستورات پیش قدم شده اند.
به گزارش واحد خبری سیده آمل: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور پیشگام در طرح عقب نشینی از حریم ۶۰ متری دریا شد

معاون توسعه مدیریت و منابع  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عقب نشینی مجتمع فرهنگی، آموزشی آن وزارتخانه از حریم ۶۰ متری دریا در ساحل چاکسر و مجتمع ایران زمین قشم خبر داد.

پیشگامان آزادسازی سواحل خزر

سید محمود اسلامی معاون توسعه مدیریت و منابع  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از بازدید از مجتمع فرهنگی، آموزشی چاکسر و در پی جلسه با استاندار مازندران با بیان این خبر افزود: در راستای اجرایی شدن فرمان ریاست محترم جمهوری مبنی بر عقب نشینی دستگاه های دولتی ازحریم ۶۰ متری دریا ، این وزارتخانه بیش از ده سال است که نسبت به رعایت حریم قانونی اقدام کرده‌ و در حال حاضر تنها مکانی که در حریم واقع شده، رستوران این مجتمع است.
وی تصریح کرد: ما به عنوان یک دستگاه دولتی و متولی فرهنگ معتقدیم که موهبت های خدادادی طبیعت از جمله دریا باید مورد استفاده عموم مردم قرار بگیرد. بر همین اساس و با هدف فرهنگ سازی، با وجود عقب نشینی در سال های گذشته در مجتمع رفاهی بخش سرخرود و مجتمع ایران زمین قشم پیشگام بوده و اقدام نمودیم.
امید است این اقدام خداپسندانه برای دیگر دستگاهها الگو شده و جهت برگرداندن و آزادسازی سواحل که از اموال عمومی ملت میباشد هرچه زودتر اقدام نمایند.

  • نویسنده : گلنازپیغمبرزاده
  • منبع خبر : سیده آمل