رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با سیده آمل تاکید کرد: عربستان یکه بازنده تمام عیار و همه‌جانبه در منطقه است و به همین دلیل سعی می‌کند با ایجاد بحران‌های جدید بر این ناتوانی سرپوش بگذارد آنچنان که اگر توانمند و مقتدر بود ۱۰ هزار نفر از مردم بیگناه […]

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با سیده آمل تاکید کرد: عربستان یکه بازنده تمام عیار و همه‌جانبه در منطقه است و به همین دلیل سعی می‌کند با ایجاد بحران‌های جدید بر این ناتوانی سرپوش بگذارد آنچنان که اگر توانمند و مقتدر بود ۱۰ هزار نفر از مردم بیگناه یمن را در همسایگی خود قتل عام نمی‌کرد.

وی افزود: کارنامه دو سال گذشته حکومت عربستان در یمن با حمایت همه‌جانبه آمریکا و صهیونیست‌ها نشان دهنده اوج ضعف این کشور است و علی‌رغم کشتار گسترده در یمن هیچ یک از اهداف این کشور محقق نشد و عملا در یک کج راهه‌ای قرار گرفته که تا زمانی که خود را از این تصمیمات غلط جدا نکند، باید منتظر تحولات جدیدی در داخل خود باشد.

وی تاکید کرد: عربستان در دوران جنگ تحمیلی که اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک ابرقدرت در کنار آمریکا و کشورهای اروپایی هم پیمان آمریکا و برخی کشورهای منطقه حضور داشتند همه توانمندی خود را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت شکست خورد و این یک تجربه تاریخی است و امروز جمهوری اسلامی ایران به مراتب قدرتمندتر از ایران زمان جنگ است و قطعا آمریکا که فرمانروای این دسته از کشورها منجمله عربستان هیچ غلطی نمی‌تواند بکند چه برسد به دست نشانده‌های منطقه‌ای‌اش من جمله حکومت سعودی