به گزارش سیده آمل ، آرین موتور به عنوان نماینده رسمی میتسوبیشی در ایران در شرایط فروش ویژه محصولات خود، اوتلندر تیپ ۵ ، ASX تیپ ۴ ، لنسر تیپ ۴ ، و میراژ را به صورت اقساطی عرضه می کند. شرایط فروش اقساطی محصولات میتسوبیشی همچنین در شرایط فروش نقدی یا مشارکتی محصولات میتسوبیشی علاوه […]

به گزارش سیده آمل ، آرین موتور به عنوان نماینده رسمی میتسوبیشی در ایران در شرایط فروش ویژه محصولات خود، اوتلندر تیپ ۵ ، ASX تیپ ۴ ، لنسر تیپ ۴ ، و میراژ را به صورت اقساطی عرضه می کند.

شرایط فروش ویژه جدید میتسوبیشی

شرایط فروش اقساطی محصولات میتسوبیشی

همچنین در شرایط فروش نقدی یا مشارکتی محصولات میتسوبیشی علاوه بر خودروهای ذکر شده در طرح فروش اقساطی اوتلندر تیپ ۳ عرضه می شود.

شرایط فروش ویژه جدید میتسوبیشی

شرایط فروش نقدی/مشارکتی محصولات میتسوبیشی