به گزارش سیده آمل ، مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار گفت: سوزاندن کاه در شالیزارها جرم است. محمدرضا ضیایی از برداشت حدود ۶۱ درصدی محصول تولیدی برنج در فریدونکنار خبر داد و اظهار کرد: تاکنون در حدود ۳ هزار و  ۷۰۳ هکتار برداشت شده که از این میزان ۳ هزار و ۳۸۵ هکتار به صورت مکانیزه […]

به گزارش سیده آمل ، مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار گفت: سوزاندن کاه در شالیزارها جرم است.

محمدرضا ضیایی از برداشت حدود ۶۱ درصدی محصول تولیدی برنج در فریدونکنار خبر داد و اظهار کرد: تاکنون در حدود ۳ هزار و  ۷۰۳ هکتار برداشت شده که از این میزان ۳ هزار و ۳۸۵ هکتار به صورت مکانیزه و مابقی به صورت سنتی برداشت شده است.

وی خاطرنشان کرد: شالیکاران فریدونکناری تاکنون حدود ۳۲۵ هکتار را به صورت رتون و همچنین هزار و ۳۷۴ هکتار برنج را نشا مجدد کردند.

مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار با بیان اینکه سوزاندن کاه و کلش جرم است، تصریح کرد: سوزاندن کاه و کلش مزارع بر طبق مواد ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ و بند ج ماده ۳ و مواد ۲۲ و ۳۲ از قانون جلوگیری از آلودگی هوا و بند ۴ ماده ۲ قانون مدیریت پسماند و ماده ۳۰ آیین نامه اجرائی همین قانون جرم محسوب می شود و قابل پیگرد قانونی از طریق محاکم قضایی است.

ضیایی با اشاره به معایب سوزاندن کاه و کلش مزارع، یادآور شد: آلوده شدن محیط زیست، تغییر در شرایط آب و هوایی، افزایش درجه حرارت زمین و همچنین از بین رفتن موجودات مفید خاک از معایب سوزاندن کاه و کلش است.

وی با بیان اینکه سوزاندن کاه موجب تلفات برخی از عناصر غذایی موجود در خاک می شود، افزود: شالیکاران توجه داشته باشند که میزان مصرف کود شیمیایی در اراضی که کاه به زمین برگردانده می‌شود در مقایسه با مزارعی که کاه سوزانده می شود، کمتر است.

ضیائی با اشاره به اینکه سوزاندن کاه در طول زمان موجب از بین رفتن یکنواختی حاصلخیزی خاک می شود، گفت: می توان کاه و کلش مزارع را به عنوان یک منبع غذایی در جیره دام مورد استفاده قرار داد.