میرحمایت میرزاده در گفت‌وگو با سیده آمل با بیان این مطلب اظهار کرد: به استناد داخلی آیین‌نامه مجلس سوال ۱۰ نفر از نمایندگان درباره سند ۲۰۳۰ از مسوولین آموزش و پرورش و یونسکو در دستور کار کمیسیون قرار گرفت اما با توجه به اینکه این موضوع در حال حاضر در شورای عالی انقلاب فرهنگی در […]

میرحمایت میرزاده در گفت‌وگو با سیده آمل با بیان این مطلب اظهار کرد: به استناد داخلی آیین‌نامه مجلس سوال ۱۰ نفر از نمایندگان درباره سند ۲۰۳۰ از مسوولین آموزش و پرورش و یونسکو در دستور کار کمیسیون قرار گرفت اما با توجه به اینکه این موضوع در حال حاضر در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست بررسی است مقرر شد یک هفته صبر کنند تا نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شود و پس از آن رسیدگی صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس همچنین اظهار کرد: لایحه زمان بازگشایی مدارس نیز در دستور کار کمیسیون قرار داشت اما با توجه به اینکه فقط عنوان مطرح شده بود و اطلاعات تکمیلی و جزئیات در دست نبود قرار شد تا این اطلاعات تکمیلی از طرف دولت ارائه و بعد از آن رسیدگی شود.