هفته جامعه خبری ۹۶ نیز با اختتامیه ای در دانشگاه شمال به تاریخ پیوست به گزارش سیده آمل ، هفته ای که گذشت هفته ای پر برکت برای جامعه خبرنگاران و اصحاب رسانه بود . بازار تجلیل و قدر دانی با چاشنی مزاح و شوخی و کنایه ، حسابی داغ بود نصایح پیشکسوتان به خبرنگاران […]

هفته جامعه خبری ۹۶ نیز با اختتامیه ای در دانشگاه شمال به تاریخ پیوست

به گزارش سیده آمل ، هفته ای که گذشت هفته ای پر برکت برای جامعه خبرنگاران و اصحاب رسانه بود .

بازار تجلیل و قدر دانی با چاشنی مزاح و شوخی و کنایه ، حسابی داغ بود

نصایح پیشکسوتان به خبرنگاران جوان و کسب تجربه از خاطرات تلخ و شیرین آنها همه و همه هفته خوبی را برای این سنگرسازان بی سنگر حرفه فرهنگی رقم زد و بالاخره این هفته هم با همه زیبایی ها و خوشی هایش به اوراق تاریخ پیوست و آنچه ماند انسجام و همبستگی بیش از پیش همکاران در عکسهای یادگاریست که می بینید .