وزارت امور خارجه در بیانیه اخیر خود مدعی شده است که درآمدهای حاصل از فروش نفت به صورت کامل در اختیار کشور است و به نحو مقتضی از آن استفاده می شود که این گزاره غلط و مطلقا دروغ است.   به گزارش خبرگزاری سیده آمل ، وزارت امور خارجه در بیانیه اخیر خود مدعی شده […]

خبرگزاری فارس: ادعای وزارت خارجه مبنی بر استفاده از تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت غلط و دروغ است/ وزارتخانه ها نقش یار حزبی را دارند تا تیم های فنی

وزارت امور خارجه در بیانیه اخیر خود مدعی شده است که درآمدهای حاصل از فروش نفت به صورت کامل در اختیار کشور است و به نحو مقتضی از آن استفاده می شود که این گزاره غلط و مطلقا دروغ است.

 

به گزارش خبرگزاری سیده آمل ، وزارت امور خارجه در بیانیه اخیر خود مدعی شده است:”کلیه تحریم هایی که بر اساس برجام باید برداشته می شدند همگی لغو و متوقف شده اند. برخی موانع و مشکلاتی که در حوزه بانکی هنوز وجود دارند ناشی از تحریم ها و مشکلاتی هستند که در خارج از برجام قرار دارند. “

این گزاره کاملا خلاف واقع است. مشکل اصلی در حوزه بانکی مربوط به موضوع اس دی ان لیست است که یک تحریم ثانویه است و تغییرات آن هم بخشی از موارد برجام است و به صراحت در متن برجام مورد اشاره است.

همچنین در این بیانیه ادعا شده است:” کلیه درآمدهای نفتی و منابع مالی کشور که در اثر تحریم های هسته ای مسدود شده بودند،آزاد شده و در دسترس بانک مرکزی قرار دارند. درآمدهای حاصل از فروش نفت به صورت کامل در اختیار کشور است و به نحو مقتضی از آن استفاده می شود. ” این گزاره غلط است. مطلقا دروغ است و خود آقایان هم می دانند صحیح نیست.

اگر اینطور است چرا از اختصاص ٨.۵ میلیارد دلار دریاچه ارومیه ناتوانید؟ چرا ناچار از گرفتن وام یک میلیارد یورویی از شرکت بدنام ویتول آن هم با چهل برابر نرخ لایبور هستید؟ چرا میلیاردها یورو بلوکه شده در بانک EIH آلمان بلا استفاده مانده و شما قحطی ارز دارید؟ چرا در کشوری که اصل مداخله ارزی را در آن انجام می دهید( امارات) یک حساب رسمی ندارید؟ چرا راست نمی گویید؟

البته جای افسوس است، که وزارت خانه ها بیشتر نقش یار حزبی بازی می کنند تا تیم های فنی.