بایگانی‌های "رازهای ناگفته" - پایگاه رسمی خبری - تحلیلی سیده آمل
ضیافت شهدایی در “رازهای نگفته” 25 آذر 1400
برنامه ای استانی برای حفظ میراث فرهنگی ارزشهای شهدای وطن دردفاع مقدس

ضیافت شهدایی در “رازهای نگفته”

ضیافت شهدایی در “رازهای نگفته” همه شهداء با میل باطنی خود برای دفاع از حق ملی ایران وحفظ و صیانت از خاک و آب و ناموس کشور رفته اند اما هیچ پدر و مادری با علم براینکه فرزندش خواهد مرد به خواست شهیدشان برای رفتن به میدان جنگ رضایت نداده اند. گزارش واحدخبری سیده آمل:درتجربه […]