بایگانی‌های "جنگ مدرنیته بیولوژیک" - پایگاه رسمی خبری - تحلیلی سیده آمل
مهمترین و پرحجمترین تیتر خبری قرن 13 فروردین 1399

مهمترین و پرحجمترین تیتر خبری قرن

یادداشتی از سیده آمل : با بیان فرمایشات ریاست جمهور، مبنی بر مساعد بودن اوضاع کشور در بحران جهانی کرونا ویروس، مردم ایران نیز طبق روال معمول به زندگی خود ادامه دادند پس نیازی هم به رعایت قوانین قرنطینه