بایگانی‌های جنگل های هیرکانی - پایگاه رسمی خبری - تحلیلی سیده آمل
توقف بهره برداری چوبی ازجنگل‌های هیرکانی 25 اسفند 1400
اجرای طرح جایگزین تنفس جنگل ها از اول فروردین ماه ۱۴۰۱

توقف بهره برداری چوبی ازجنگل‌های هیرکانی

توقف بهره برداری چوبی ازجنگل‌های هیرکانی طرح «تنفس جنگل‌های شمال کشور» یکی از بزرگترین طرح‌های حفاظتی از جنگل‌هایی است که بیش ازحد ظرفیت، مورد بهره‌ برداری قرارگرفته اند. این طرح که از سال ۹۶ ارائه شد به هیچ عنوان اجازه بهره‌برداری و قطع درختان جنگلی را نداده .بر اساس مصوبه سال ۹۲ هیات وزیران و […]