شرکت شهیده هزار سنگر   با اهداف : ۱-اشتغال زایی در امر تولیدات مشاغل خانگی ۲-شناسایی افراد مستعد کسب مهارتهای تخصصی ۳-جذب افراد در شرکت ۴-ساماندهی ۵-سازماندهی آنها ۶-مشاوره های رایگان شغلی و مهارتی ۷-مشاوره های رایگان خانواده و بانوان ۸-آموزش های رایگان فنی و حرفه ای با ارائه مدرک و گواهینامه ۹-معرفی بازار کار […]

شرکت شهیده هزار سنگر

 

با اهداف :
۱-اشتغال زایی در امر تولیدات مشاغل خانگی
۲-شناسایی افراد مستعد کسب مهارتهای تخصصی
۳-جذب افراد در شرکت
۴-ساماندهی
۵-سازماندهی آنها
۶-مشاوره های رایگان شغلی و مهارتی
۷-مشاوره های رایگان خانواده و بانوان
۸-آموزش های رایگان فنی و حرفه ای با ارائه مدرک و گواهینامه
۹-معرفی بازار کار و برپایی نمایشگاههای تخصصی عرضه کالا

که پایلوت کاربردی شرکت در شهر امام زاده عبدالله جهت ارائه خدمات بیشتر به شهروندان می باشد .

مدیریت : سیده گلناز پیغمبرزاده

ومن الله التوفیق