خبرگزاری سیده آمل : تنها یک روز پس از اظهارات ضد ایرانی وزیر دفاع و جانشین ولی‌عهد عربستان سعودی، «ثامر السبهان» وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خلیج [فارس] نیز در صفحه توئیترش، علیه ایران یک پست گذاشت. وی در این پیام نوشت: رژیم ایران رژیمی سرکش که انواع شیوه‌های تروریسم را اجرا […]

 

 

خبرگزاری سیده آمل : تنها یک روز پس از اظهارات ضد ایرانی وزیر دفاع و جانشین ولی‌عهد عربستان سعودی، «ثامر السبهان» وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خلیج [فارس] نیز در صفحه توئیترش، علیه ایران یک پست گذاشت.
وی در این پیام نوشت: رژیم ایران رژیمی سرکش که انواع شیوه‌های تروریسم را اجرا می‌کند. ایران و هر که به  همین شیوه حرکت کند، پاسخ بازدارنده‌ای برای همه کارها و سیاست‌هایش دریافت خواهد کرد.
او در ادامه سیاست ایران را سیاستی علیه امت اسلامی وانمود کرد و گفت: حمایت از امت و سرنوشت آن، وظیفه ماست.
این حمله وزیر سعودی، یک روز پس از هجمه سیاسی-مذهبی محمد بن سلمان، جانشین ولی‌عهد و وزیر کشور سعودی انجام شد.
بن سلمان در گفت‌وگو با تلویزیون ام.بی.سی که دوم می پخش شد،‌ مدعی شد که ایران دنبال تسلط بر منطقه است و آن را مقدمه‌ای می‌داند برای ظهور امام مهدی «(عج).
البته این پیام وزیر سعودی در همان توئیتر با واکنش‌های مخالفی هم روبرو شد و هرچند که برخی از سعودی‌ها از این سخنان استقبال کردند، اما برخی دیگر این توئیت را به تمسخر گرفته‌اند.
یکی از کاربران با اشاره به ناتوانی‌های ریاض در جنگ یمن در واکنش به السبهان می‌نویسد: نمی‌خواهد پاسخ ایران را بدهید، اول بیایید پاسخ حوثی‌ها را بدهید [اگر می‌توانید].
کاربر دیگری، السبهان را صهیونیست و دورو می‌خواند.
کاربر دیگری می‌نویسد:سیاستمداران سعودی، احمقند. سیاست آنها، ایجاد فتنه فرقه‌گرایی‌ است و شیوه آنها، شیوه شخصیت‌های دینی افراطی است. آنها مرد دولت و حکومت نیستند لذا فاتحه آنها را باید خواند.