پیام تسلیت بمناسبت . ابراز همدردی خود را از این طریق به آسیب دیدگان فاجعه سیل در آذربایجان شرقی و غربی عنوان نموده و به باز ماندگان آن حادثه تسلیت عرض مینمایم و از خداوند صبر جزیل برایشان خواهانم سیده گلناز پیغمبرزاده بازدید: ۱۲

پیام تسلیت بمناسبت .

ابراز همدردی خود را از این طریق به آسیب دیدگان فاجعه سیل در آذربایجان شرقی و غربی عنوان نموده و به باز ماندگان آن حادثه تسلیت عرض مینمایم
و از خداوند صبر جزیل برایشان خواهانم

سیده گلناز پیغمبرزاده