‍  🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹 🍃🌹 حسین سلطان عشق 🍃🌹 عباس ساقی عشق 🍃🌹 زینب شاهد عشق 🍃🌹 سجاد راوی عشق 🍃🌹 کاروان عشق در راه است سوم شعبان ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت حضرت حسین بن علی علیه السلام برهمگان خجسته و مبارک باد بازدید: ۴

‍  🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹

🍃🌹 حسین سلطان عشق
🍃🌹 عباس ساقی عشق
🍃🌹 زینب شاهد عشق
🍃🌹 سجاد راوی عشق
🍃🌹 کاروان عشق در راه است

سوم شعبان ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت حضرت حسین بن علی علیه السلام برهمگان خجسته و مبارک باد