به گزارش سیده آمل  ، مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج‌شنبه با تصویب اصلاحیه قانون اختیارات دفاع ملی از پنتاگون خواستند تا ایجاد کانال‌های ارتباطی با ایران را برای جلوگیری از رویارویی‌های اتفاقی با نیروهای ایران در آب‌های خلیج فارس مورد بررسی قرار دهد. جان کانییرز و روبن گالکو اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا این متمم […]

به گزارش سیده آمل  ، مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج‌شنبه با تصویب اصلاحیه قانون اختیارات دفاع ملی از پنتاگون خواستند تا ایجاد کانال‌های ارتباطی با ایران را برای جلوگیری از رویارویی‌های اتفاقی با نیروهای ایران در آب‌های خلیج فارس مورد بررسی قرار دهد.

جان کانییرز و روبن گالکو اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا این متمم را پیشنهاد دادند که بدون حتی یک مخالف از میان ۴۳۵ کرسی به تصویب رسید. مجلس نمایندگان در حال حاضر در اختیار اکثریت جمهوری‌خواهان قرار دارد.

قانون اختیارات دفاع ملی روز جمعه با ۳۴۴ رای موافق به تصویب رسید که سیاست و بودجه دفاعی را تعیین می‌کند و طرح اولیه آن در ماه ژوئن ابتدا در کمیته خدمات مسلح سنا به تصویب رسید و هنوز توسط کل سناتورها تصویب نشده است.

اکنون متمم این قانون، وزیر دفاع آمریکا را ملزم می‌کند تا با هماهنگی وزیر امور خارجه کشور گزارشی درباره مزیت‌های حصول یک توافق میان نیروهای نظامی ایران، آمریکا و نظامیان دیگر کشورهای حاضر در آب‌های خلیج فارس تهیه و آن را به کمیته‌های مرتبط در کنگره ارائه کند.متمم این قانون، وزیر دفاع آمریکا را ملزم می‌کند تا با هماهنگی وزیر امور خارجه کشور گزارشی درباره مزیت‌های حصول یک توافق میان نیروهای نظامی ایران، آمریکا و نظامیان دیگر کشورهای حاضر در آب‌های خلیج فارس تهیه و آن را به کمیته‌های مرتبط در کنگره ارائه کند.

در این متمم همچنین از پنتاگون خواسته شده است تا برای ایجاد کانال‌های ارتباطی میان نیروهای ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس تلاش کند که هدف آن جلوگیری از برخوردهای نظامی تصادفی در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز عنوان شده است. اما مشخص نیست فرصت‌های ممکن برای ایجاد چنین ارتباطی چیست و تصویب قاطعانه این متمم ممکن است به عنوان نشانه‌ای از نگرانی اعضای کنگره آمریکا و تمایل آنها برای پرهیز از هرگونه تقابل نظامی احتمالی با ایران در این آب‌ها تلقی شود.